'Zie De Mens'

In contact met Geestelijke en spirituele dimensies.
Een uitnodiging...

Aanroep van de Liefde

De laatste dagen komt bij mij steeds de tekst van de ‘Aanroep van de Liefde’ in gedachten. Het is een tekst die, als het ware als een gebed, werd uitgesproken tijdens de vieringen vanuit de Tempelorde voor Universele Eenheid. Ik spreek hem nu uit, vanuit mijn eigen intentie, tijdens momenten van stilte of meditatie.


©2009 Zohra Noach, Zohra Noach Foundation. Uit: Tempelorde voor Universele eenheid; een eigentijdse liturgie voor een spirituele persoonlijkheidsontplooiing.
De tekst mag in ongewijzigde vorm worden overgenomen. Daarbij dient zowel de bron als de naam van de auteur worden vermeld.