'Zie De Mens'

In contact met Geestelijke en spirituele dimensies.
Een uitnodiging...

Schrijverscollectief

Het gedicht ‘Wat ik droomde’ schreef ik twee jaar geleden, ook om deze tijd. Ik wilde er eerst niet aan toegeven. Gelukkig heb ik het toch gedaan, want het was het begin van een nieuwe stroom gedichten. Toen ik innerlijk en in gesprek met mijn man vragen stelde over het ontstaan van deze gedichten, werd er van gene zijde uitleg over gegeven.

Het was vanuit het energieveld van Inayat Khan dat ons antwoord werd gegeven en inzicht werd verschaft. Inayat sprak over een ‘schrijverscollectief’. Hij vergeleek dit met vroegere ashrams of inwijdingsscholen, waar een uitwisseling van schrijvers heel gebruikelijk was. Meerdere personen werkte aan een project. Je zou het gedeelde inspiratie kunnen noemen. Niet duidelijk was daarbij en ook niet van belang, wie welke inbreng had gehad. Dus ook de naam van de schrijver was van ondergeschikt belang. Het ging om het gezamenlijk tot stand gebrachte resultaat.

De eerlijkheid gebiedt mij dus hier te vermelden dat mijn gedichten tot stand zijn gekomen in een schrijverscollectief. Ook uit respect en dankbaarheid wil ik dit vermelden. Maar het is ook gewenst dat ik dit vermeldt. Het gaat hier om een schrijverscollectief met gene zijde. Wie ik ‘aan de lijn’ heb weet ik niet altijd precies. Het is een samengaan vanuit verschillende dimensies, vormgegeven door mijzelf. Daarvoor ben ik in een bepaalde afstemming als ik schrijf. Ik bemoei me niet met wat er in me op komt en wat er op het moment van afstemming tot me komt. In wat ik geschreven heb herken ik wel datgene wat me op dat moment in mijn leven bezighoudt. Maar het zijn de vaak ontroerende wendingen en de mooie cadans in de gedichten die me verrassen en me blij maken.

Toen ik in 1992 de gedichtenbundel voor kinderen: ‘ Kom, ga je mee”, schreef, was ik me nog niet zo expliciet bewust van de samenwerking met gene zijde, hoewel die toen al wel op gang was gekomen. Maar een vleugje ervan kan ik er zeker al in herkennen.


Wat een mooi ‘gegeven’ is dit!

21-03-2020