'Zie De Mens'

In contact met Geestelijke en spirituele dimensies.
Een uitnodiging...Dertien mediaties, een uitnodiging

Een nieuwe ordening
In samengaan met geestelijke dimensies zijn, in beelden en begrippen, dertien mediaties tot mij gekomen. Ze zijn gegeven voor de mens van nu, om te komen tot een nieuwe ordening. In deze nieuwe ordening staat de mens, in eenheid met de hem omringende wereld, centraal. Een wereld waarin recht gedaan wordt aan het wezen van ‘al wat is’, in liefde voor de schepping. De mediaties zijn aangereikt opdat in ieder mens zelf, de eigen ordening herkend kan worden. Deze ordening zal altijd in samenhang blijken te zijn met hetgeen die mens omgeeft. Dit kan alleen herkend worden door het eigen innerlijk van de mens en vorm gegeven worden in samenwerking met de mens, wanneer hij zich hiervoor openstelt. Zijn hart is de poort hiertoe.

Bemiddeling
Mediatie is een bekend begrip in de Nederlandse taal. Het betekent ‘bemiddeling’. Ik gebruik het woord in een specifieke betekenis. De bemiddeling bij deze mediaties bestaat uit het leggen van een brug vanuit het dagelijkse zijn van de mens naar het eigen innerlijk, zijn unieke Zelf. In het leggen van deze verbinding worden we begeleid vanuit geestelijk en spirituele dimensies. De verbinding, die er in wezen altijd is en is geweest, kan hierdoor in eenheid herkend en ervaren worden. Door de opeenvolging van de mediaties kan de verbinding hersteld en bestendigd worden. Het gaat hierbij om persoonlijke, unieke en authentieke ervaringen. Ze komen in vrijheid tot de mens, en zijn in overeenstemming met het eigen wezen, de eigen levenssituatie en levensweg.

Bevrijding van belastende aspecten
Het toelaten van deze unieke ervaringen, kan het loskomen van emotionele of fysiek belaste aspecten teweegbrengen, die meestal in het onderbewustzijn van de mens nog aanwezig zijn. Door naar deze aspecten te kijken, kunnen ze in hun ware gedaante gezien worden, ontdaan van een te grote mate van bezorgdheid, angst of schuldgevoel. Wat er schuilgaat achter de boodschap kan zich zo vrijer tonen. In de ‘trigger points’ of de verstrengelingen ligt dikwijls de sleutel tot de oplossing. Ze dienen als poort naar verlossing.

Stapsgewijze geleide meditatie
De mediaties zoals ik ze heb beschreven, zijn te zien als een specifieke vorm van geleide meditaties, gericht op het bewust worden van Eenheid. Ze zijn ontstaan vanuit eigen diepe ervaringen, tijdens momenten van stilte en afstemming. Hierbij stelde ik steeds innerlijk vragen over het verloop van wat me gebeurde. De mediaties zijn stapsgewijs opgebouwd; iedere mediatie is verschillend. De opeenvolging van de mediaties is er op gericht dat een steeds dieper niveau van herkenning en bewustwording van het eigen innerlijk kan ontstaan. Het is een vorm van training in het ‘in verbinding komen’. Daarbij is aandacht voor ‘de mens die we in het dagelijks leven zijn’, van groot belang. Zo kan dat wat we ervaren hebben, deel gaan uitmaken van wat ons in het leven overkomt, de uitdagingen waar we voor staan en de vragen die het leven ons stelt. Op deze manier kan een nieuwe ordening ontstaan, op weg naar universele eenheid, zie de mens.


Bijeenkomsten

Ik organiseer samen met mijn man, George Remkes, mediatie bijeenkomsten.

Zie agenda.


Uitgave: Binnenkort verschijnt een boekje waarin de Dertien mediaties beschreven staan.