'Zie De Mens'

In contact met Geestelijke en spirituele dimensies.
Een uitnodiging...

Na mijn opleiding voor sociaal-cultureel werk op ‘De Kopse Hof’, groeide in mij de wens meer te begrijpen van het leven dan het gangbare. Dit, en het verlangen meer diepgang te brengen in mijn bijdrage aan het leven, hebben mij ertoe gebracht een spirituele ontwikkelingsweg te gaan.

Voor mijn ontwikkelingsweg is de samenwerking met Zohra Noach, initiator van Psychosofia, van groot belang geweest. Ik leerde mijzelf als basis en uitgangspunt te gaan zien, waarin mijn ervaringen plaatsvinden. Het contact met de geestelijke dimensies diende zich hierbij stapsgewijs en in fases aan. Ik leerde dat mijn Zelf de basis en de poort is waardoor ervaringen tot mij kunnen komen.

Ook na haar verscheiden, is het contact met Zohra Noach nog steeds levend. In het licht van ‘Psychosofia’, wat wijsheid van geest betekent, zijn de dertien mediaties tot mij gekomen.

Ik ben getrouwd, heb twee getrouwde dochters en vier kleinkinderen.
Mijn man
George Remkesis ook actief, zo heeft hij bijvoorbeeld het boek "Hoe Liefde uitgangspunt van Wetenschap kan zijn"geschreven en geeft daarover lezingen.


Hadewych Werner  

Tekeningen

De tekeningen op deze website zijn ‘van mijn hand’. Jaren geleden al is er een periode geweest dat ik veel van deze mandala-achtige figuren tekenende. Nu is het opnieuw bij me gekomen. Ik heb geen vooropgezet plan, alleen een beeld, een flits, van een eerste aanzet van wat ik ga tekenen en zin om te gaan tekenen. De geometrische vormen laat ik uit zichzelf ontstaan. Al tekenend krijg ik een gevoel van aanwezig te zijn in een bepaalde energie. De keuze van de kleur ontstaat door me af te stemmen op wat ik aan het tekenen ben. Soms kies ik een kleur spontaan; het potlood naast me, waar mijn oog op valt, ga ik gebruiken. Het gebeurt ook dat ik van tevoren weet in welke kleursetting ik de tekening ga maken, maar verder heb ik dan nog geen idee. Soms ‘zie’ ik ineens, in de tekening, welke kleur er op een bepaalde plaats moet komen. Het is dan een kleur die ik zelf niet zo gauw zou hebben gekozen. Schoorvoetend geef ik me er aan over en ben daarna blij en verrast door het resultaat en de werking die ervan uitgaat.

Tijdens het maken van een van de eerste tekeningen vroeg ik me af, hoe ik tot het tekenen van zulke vormen kom; ik heb er nooit voor op een cursus gezeten, in ieder geval niet in dit leven. Toen ik me er op afstemde, werd me duidelijk dat ik me in vorige levens heb bezig gehouden met het tekenen van geometrische vormen. Deze hadden een specifieke betekenis en een bepaalde helende werking. Dit is nu bij me terug gekomen, in een eigen vorm, passend bij de tijd van nu. In het samenspel van vormen en kleuren kan ik iets ervaren van een ruimere werkelijkheid, waar ik als mens deel van ben. Door in het tekenen hier uiting aan te geven, verdiept de ervaring zich en versterkt de verbinding, in mijzelf, met Al-wat-is. Het laat me ook zien, waartoe wij als mens in staat zijn. Door in te keren en ons open te stellen, kunnen we uiting geven aan onvermoede vermogens die in ieder mens, op een eigen unieke manier, aanwezig zijn.Inner Joy, 10-06-2020